Kadry i Płace


Zapewniamy pełną dyskrecję i bezpieczeństwo powierzonych nam informacji związanych z Państwa działalnością gospodarczą, zarówno podczas trwania współpracy jak i po jej zakończeniu. Powierzone nam dane są przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie realizacji wiążącej umowy. Posiadamy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa danych i polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności.