Kadry i Płace


PROMOCJE !!!


Przedsiębiorcy rozpoczynający swoją działalność gospodarczą mogą liczyć na gratisową pomoc przy jej zakładaniu oraz dodatkowy bonus od Firmy w postaci 50% wynegocjowanej ceny za pierwszy miesiąc współpracy.

Natomiast dla Klientów którzy zdecydują się nawiązać z nami współpracę  i przeniosą prowadzenie swojej działalności z innego biura, również mamy do zaoferowania bonus od Firmy w postaci 50%, który otrzymają od ceny wynikającej z umowy przez okres pierwszych dwóch miesięcy współpracy.

Przedstawiamy Państwu wybrane czynności jakimi zajmujemy się na co dzień:


administracja kadr

 • prowadzenie teczek osobowych pracowników,
 • monitorowanie obowiązkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • sporządzanie skierowań na badania lekarskie oraz monitorowanie ich terminowości,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracownika,
 • ewidencjonowanie absencji pracowniczych (zwolnień lekarskich, urlopów),
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnianiu, okresach składkowych i nieskładkowych itp.,
 • czynności związane z rejestracją i wyrejestrowywaniem pracowników w ZUS,

administracja płac

 • naliczanie podstawowej listy płac oraz wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nocnych, nadgodzinach, premii i innych gratyfikacji,
 • dokonywanie obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń,
 • naliczanie występujących wynagrodzeń i zasiłków chorobowych,
 • naliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop,
 • naliczanie składek i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach,
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach i innych według potrzeb pracowników,

administracja księgowości

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego
 • oraz podatku od towarów i usług – VAT,
 • wykonywanie rocznych sprawozdań finansowych i rocznych rozliczeń działalności,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz VAT,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS,
 • oraz inne usługi księgowe po uzgodnieniu na życzenie naszego Klienta,

usługi dodatkowe

 • Dokonywanie na życzenie Klienta przeglądów dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością  jak również audyt kadrowy.
 • Celem audytu jest kompleksowe zbadanie prawidłowości kalkulacji wynagrodzeń i naliczenia wszystkich obciążeń z tym związanych oraz zweryfikowanie pod względem merytorycznym i formalnym dokumentacji księgowej.
 • Analizowanie i weryfikacja danych Klienta zawartych w programie Płatnik.
 • Wyjaśnianie Zawiadomień o błędach w dokumentach ZUS utworzonych w okresie poprzedzającym współpracę.
 • Korygowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.
 • Opracowywanie wewnętrznych źródeł prawa pracy.
 • Kompleksowa obsługa  BHP i stały nadzór w tym między innymi:
  • Szkolenia BHP
  • Ocena Ryzyka Zawodowego
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Sporządzenie dokumentacji powypadkowej.
  • Redagowanie i prowadzenie korespondencji z instytucjami wynikającej z zawartych stosunków pracy i prowadzonej działalności Klienta.